Hotline

Let workers trace the complaint The telephone hotline 1506 press 5

 
 
  
   
กระทรวงแรงงาน 
   
"มหกรรมรวมพลังเครือข่ายแรงงานเชียงใหม่ สร้างสุข สร้างชาติ ด้วยศาสตร์พระราชา" ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 20 - 21 เมษายน 2561
ณ โรงแรมฮอไรซั่นวิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล