นายมนูญ สุขศรีจันทร์

 แรงงานจังหวัดเชียงใหม่

-------------------------------------

 

Link

 
 

 
     
 

Login

 
 
Username :
Password :
 
     

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงาน ด้วยศาสตร์พระราชา
"แรงงานนอกระบบ จากเกษตรพันธสัญญา กลับมาสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง"