นายมนูญ สุขศรีจันทร์

 แรงงานจังหวัดเชียงใหม่

-------------------------------------

 

ลิงค์

 
 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

     
 

ข่าวกิจกรรม

 
 
ภาพข่าว หัวข้อ
โครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการฯ พบปะประชาชน ครั้งที่ 6-2560
อบรมโครงการ "อาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ต้านภัยยาเสพติด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โซนที่ 3
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE สัญจรในสถานประกอบการ ณ บริษัทพีพีเอส คอนกรีต จำกัด
โครงการ อาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โซน 2 ณ ที่ว่าการอำเภอฮอด
โครงการ อาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โซน 1
ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการนำแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานนอกระบบสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด
ประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560
ร่วมประกอบพิธี วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า
ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560
ตรวจบูรณาการแรงงานต่างด้าวและป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ร่วมในโครงการอบรม "พัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน"
จัดประชุมชุดติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัด
ร่วมแสดงความยินดีหน่วยงานที่เข้ารับเกียรติบัตร เนื่องจากให้การสนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่
ลงพื้นที่ชุมชนป่าเป้าและชุมชนพัฒนากู่เต้า เก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแนวทางขับเคลื่อนการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเชียงใหม่
ลงพื้นที่เยี่ยมจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่พักคนงาน ซอย 4 ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ร่วมโครงการผู้ว่าราชการฯ พบปะประชาชน ณ ศาลเจ้าฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานรณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรี ประจำปี 2560
ร่วมประกอบพิธีฯ และร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน วันมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560
ตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการ รอบที่ 2 (Progress Review)