นายมนูญ สุขศรีจันทร์

 แรงงานจังหวัดเชียงใหม่

-------------------------------------

 

ลิงค์

 
 

เว็บสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

เว็บสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

เว็บสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

เว็บสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชี่ยงใหม่

คู่มือสนับสนุนด้านองค์ความรู้

ศูนย์บริการร่วม

ระบบงานธุรการ

งบทดลอง

 

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
ภาพข่าว หัวข้อ
ขั้นตอนการดำเนินการ ยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าว ณ ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ new
การปฏิบัติช่วงผ่อนผัน พ.ร.ก. ต่างด้าวฯ
ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พรก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งและการแจ้งชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งฯ
ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
กำหนดการ โครงการ อาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ต้านภัยยาเสพติด 2560
ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์"
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
การไปทำงานที่ประเทศมาเลเชียอย่างถูกกฎหมาย
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ รับสมัครบุคคลจ้างเหมา ตำแหน่งขับรถยนต์ 1 อัตรา
ทต.สันพระเนตร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เพศชาย) 2 อัตรา
รับสมัครทหารกองหนุ่น และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
ตำแหน่งงานว่างภาคเหนือ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2560
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักกรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ลีโอฟู้ดส์ จำกัด