ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคเหนือ เขตตรวจที่ 15 จังหวัดเชียงใหม่

                 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 นายวิชัย คงรัตนชาติหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 3 (Mornitoring/Evaluation) ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคเหนือเขตตรวจราชการที่ 15 จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนิคมดอยเชียงดาว ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ 2-61

                  วันที่ 14 กันยายน 2561 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2561 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์การต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

                   การประชุมครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานอกระบบจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ อ.เชียงดาว

               วันนี้ (5 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และอาสาสมัครแรงงานอำเภอเชียงดาว ร่วมจัดบูธนิทรรศการและกิจกรรมสันทนาการพร้อมทั้งรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนด้านแรงงาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านแรงงานให้กับประชาชนในพื้นที่โดยมี นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านเมืองนะ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 
Syndicate content