คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างโครงการพัฒนาธุรกิจฯ