ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ