ร่วมออกบูธให้บริการด้านแรงงานโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" อ.อมก๋อย ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. นายขจร วงค์สวย นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัด ให้นำเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งอาสาสมัครแรงงานอำเภออมก๋อย เข้าร่วมให้บริการประชาชนในโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน " ครั้งที่ 1/2561 ณ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ได้นำเสนอการสาธิตอาชีพอิสระ การทำน้ำยาล้างจาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ความรู้ทางด้านอาชีพอิสระแก่ประชาชนและให้ประชาชนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623