ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

 วันที่ 23 พ.ย. 60 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623