ร่วมรับฟังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง) ผ่านระบบ VDO Conference

            วันที่ 12 ธ.ค. 60 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมรับฟังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง) ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference ครั้งที่ 5/2560 จากห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623