เชียงใหม่ ร่วมประชุม VDO Conference ติดตามเร่งรัดสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กและการค้างค่าจ้าง

             วันนี้ (14 ธ.ค. 60) เวลา 13.00 น. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุม VDO Conference ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อติดตามการดำเนินคดีและเร่งรัดสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กและการค้างจ่ายค่าจ้าง โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน จากห้องประชุม ประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุม สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623