ร่วมเปิด โครงการมหกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

             วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน “โครงการมหกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์” จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธีฯ มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ทุกหน่วย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ โรงแรมคุ้มภูคำ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกอบอาชีพ เพิ่มโอกาสในการมีงานทำทั้งในระบบและนอกระบบ

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623