อสร.เชียงใหม่ รับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และร่วมบูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการแรงงานนอกระบบ

           วันนี้ (20 ธันวาคม 2560) นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับแกนนำอสร.ระดับตำบล จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง สันทราย แม่แตง แม่ริม สะเมิง และกัลยานิวัฒนา รวมไปถึงร่วมบูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการแรงงานนอกระบบ ร่วมกับอาสาจากหน่วยงานต่างๆ

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623