บันทึกเทป รายการ ความสุขประเทศไทย NBT เชียงใหม่

          วันที่ 11 มกราคม 2561 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาว นลินี ณ เชียงใหม่ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าบันทึกเทปรายการ ความสุขประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT) ในประเด็น อาสาสมัครแรงงานประจำตำบล จังหวัดเชียงใหม่ ออกอากาศวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

 

 

ฝ่ายงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623