ร่วมออกบูธให้บริการด้านแรงงานโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" อ.กัลยาณิวัฒนา

            วันที่ 6 ก.พ. 61 เวลา 9.00 น. นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยบริการประชาชน ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

             ภายในงานมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมให้บริการประชาชน จำนวน 50 หน่วยงาน และมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสอบถามข้อมูลด้านแรงงานเป็นจำนวนมาก

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623