เชียงใหม่ จัดนัดพบแรงงาน ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

               วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมงานนัดพบแรงงาน ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรม รับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง ทดสอบความพร้อมทางอาชีพให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การสัมภาษณ์งานและการเขียน Resume ตลอดจน ประชาสัมพันธ์ สร้างยุวแรงงาน (Part-time) ให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่อยากทำงานช่วงปิดภาคเรียน หรือช่วงว่างจากการเรียนด้วย

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623