กระทรวงแรงงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop for Focus Group Discussion)ข้อมูลด้านแรงงานแบบบูรณาการ

กระทรวงแรงงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop for Focus Group Discussion)ข้อมูลด้านแรงงานแบบบูรณาการ


           วันที่ (22 ก.พ.61) เวลา 9.00 น. นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านแรงงานแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องฟ้ามุ่ย ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623