โครงการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการปี 2561

 

 

https://drive.google.com/open?id=17Mk-NeE-3Bf-At8R1pLOdDHisO9tv6uM

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่