เชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ 2-61

                  วันที่ 14 กันยายน 2561 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2561 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์การต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

                   การประชุมครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานอกระบบจังหวัดเชียงใหม่