ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคเหนือ เขตตรวจที่ 15 จังหวัดเชียงใหม่

                 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 นายวิชัย คงรัตนชาติหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 3 (Mornitoring/Evaluation) ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคเหนือเขตตรวจราชการที่ 15 จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนิคมดอยเชียงดาว ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่