ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมชมการฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย กลุ่มจักสาน ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

              วันที่ 23 กันยายน 2561 นายวิชัย คงรัตนชาติ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการฝึกอาชีพตามดครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มจักสาน ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยมี นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงพื้นที่ และหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมฯ ครั้งนี้ด้วย