แรงงานเชียงใหม่ร่วมบูรณาการเปิดโครงการรณรงค์ "สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ" จังหวัดเชียงใหม่

                 วันที่ 24 กันยายน 2561 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดโครงการรณรงค์ “สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ” จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานฯ