กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

             สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม2561 ณ โรงพยาบาลแพร่-ราม และบริษัทสยามแม็คโคร จำกัดสาขาแพร่ โดยทางแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทซีพีออลล์ จำกัด มหาชน (ศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่ ) และบริษัทเดสตินี่ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย เพื่อขยายเครือข่ายและเสริมสร้างศักยภาพของชมรม
             ช่วงบ่าย วันที่ 7 ธ.ค. 61 จ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่พร้อมด้วยแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคาราวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์) เพื่อรับฟังนโยบายและข้อแนะนำในการดำเนินการชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ