เชียงใหม่ จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ใน อ.สันกำแพง, อ.ดอยสะเก็ด, อ.สันทราย

           วันนี้ (17 ธค. 61) เวลา 08.30-16.30 น. จ่าสิบเอกปรีชา จันทร์ศรี รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ระดับตำบล จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ต่ำกว่า 10 คนลงมา ณ เทศบาลตำบลแม่คือ ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
          ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลในอำเภอสันกำแพง ดอยสะเก็ด
สันทราย และแม่ออน 
          เนื้อหาการประชุม เป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การให้ความรู้ภารกิจด้านแรงงานจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน
จังหวัดเชียงใหม่ การให้ความรู้ด้านยาเสพติด โดย นายชัชวรรณ ไขแสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และแจกสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่