นายมนูญ สุขศรีจันทร์

 แรงงานจังหวัดเชียงใหม่

-------------------------------------

 

ลิงค์

 
 

เว็บสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

เว็บสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

เว็บสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

เว็บสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชี่ยงใหม่

คู่มือสนับสนุนด้านองค์ความรู้

ศูนย์บริการร่วม

ระบบงานธุรการ

งบทดลอง

 

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

     
 

สถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่

 
 

 ดาว์นโหลดสถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่

 

>> สถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ไตรมาส 2 ปี 2559.

>> สถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ไตรมาส 3 ปี 2559.

>> สถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ไตรมาส 4 ปี 2559. 

>> สถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับรายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

 

>> สถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 1 ปี 2560.

 

 

ดาว์นโหลดจุลสารแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

 

>> จุลสารแรงงาน ฉบับเดือนกันยายน 59.

>> จุลสารแรงงาน ฉบับเดือนตุลาคม 59.

>> จุลสารแรงงาน ฉบับเดือนพฤศจิกายน 59.

>> จุลสารแรงงาน ฉบับเดือนมกราคม 60.

>> จุลสารแรงงาน ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 60.

>> จุลสารแรงงาน ฉบับเดือนมีนาคม 60.

>> จุลสารแรงงาน ฉบับเดือนเมษายน 60.

>> จุลสารแรงงาน ฉบับเดือนพฤษภาคม 60.