สถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่

 ดาว์นโหลดสถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่

 

>> สถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ไตรมาส 2 ปี 2559.
>> สถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ไตรมาส 3 ปี 2559.
>> สถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ไตรมาส 4 ปี 2559. 
>> สถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับรายปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม)
>> สถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 1 ปี 2560.
>> สถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2560.
>> สถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 3 ปี 2560.

 

 

ดาว์นโหลดจุลสารแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

 

>> จุลสารแรงงาน ฉบับเดือนกันยายน 59.
>> จุลสารแรงงาน ฉบับเดือนตุลาคม 59.
>> จุลสารแรงงาน ฉบับเดือนพฤศจิกายน 59.
 

>> จุลสารแรงงาน ฉบับเดือนมกราคม 60.
>> จุลสารแรงงาน ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 60.
>> จุลสารแรงงาน ฉบับเดือนมีนาคม 60.
>> จุลสารแรงงาน ฉบับเดือนเมษายน 60.
>> จุลสารแรงงาน ฉบับเดือนพฤษภาคม 60.