ทต.สันพระเนตร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เพศชาย) 2 อัตรา