นายมนูญ สุขศรีจันทร์

 แรงงานจังหวัดเชียงใหม่

-------------------------------------

 

ลิงค์

 
 

เว็บสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

เว็บสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

เว็บสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

เว็บสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชี่ยงใหม่

คู่มือสนับสนุนด้านองค์ความรู้

ศูนย์บริการร่วม

ระบบงานธุรการ

งบทดลอง

 

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

     
 

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE สัญจรในสถานประกอบการ ณ บริษัทพีพีเอส คอนกรีต จำกัด

 
 

              วันที่ (10 เม.ย.60) เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE สัญจรในสถานประกอบการ ณ บริษัทพีพีเอส คอนกรีต จำกัด ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิทยากรแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ซีพีออล์ ล้านนา เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ซึ่งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการ

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623