ร่วมออกบูธให้บริการด้านแรงงานโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ครั้งที่ 8/2560

            วันที่ 15 มิ.ย. 2560 เวลา 09:00 น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกบูธกิจกรรมในโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ในส่วนสำนักงานแรงงานเชียงใหม่ และอาสาสมัครแรงงานอำเภอแม่วางได้ร่วมให้บริการประชาชน โดยการประชาสัมพันธ์งานบริการด้านแรงงาน และเล่นเกมส์สันทนาการให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมีประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623