โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรการเพาะเห็ด อ.สารภี จ.เชียงใหม่

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรการเพาะเห็ด ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การเพรียนรู้เพาะเห็ดแม่ศรีนวล ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-112622  แฟกซ์ 053-112623