เยี่ยมชม และให้กำลังใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

            วันที่ (13 ก.ค.60) เวลา 8.30 น. นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เยี่ยมชม และให้กำลังใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด ในการนำเสนอผลงาน การประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบกิจการ ระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลคน TO BR NUMBER ONE ณ ศูนย์ประชุม IMPACT forum เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์  053-112622 แฟกซ์ 053-112623