เชียงใหม่ จัดพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ กลุ่มอาชีพหัตถกรรมทอผ้า อ.จอมทอง

              เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดย จ่าสิบเอก ปรีชา จันทร์ศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ กลุ่มอาชีพหัตถกรรมทอผ้า อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตร การสร้างสรรค์ลวดลายผ้ามัดย้อม และหลักสูตร การสร้างแพทเทิร์นอย่างง่ายและการทำขนาด ระหว่าง วันที่ 25-28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมทอง และสำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นต้นแบบการให้ความช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ แบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มทักษะ ส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ได้รับความคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม ส่งเสริมให้มีความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด 1/2562

           เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวิรุณ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุม และ จ่าสิบเอก ปรีชา จันทร์ศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นลขานุการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 5 คน, ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 5 คน และฝ่ายภาครัฐ 5 คน เพื่อติดตามและพิจารณาสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ, แรงงาน, การครองชีพสังคม, และผลกระทบของจังหวัดเชียงใหม่, คาดการณ์เศรษฐกิจของจังหวัด ปี 2562, ผลการตรวจแรงงานการบังคับใช้กฎหมาย, การสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานแรกเข้า รวมทั้งจะประชุมครั้งที่ 2/2562 ในเดือนสิงหาคม 2562

 
Syndicate content