กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

             สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม2561 ณ โรงพยาบาลแพร่-ราม และบริษัทสยามแม็คโคร จำกัดสาขาแพร่ โดยทางแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทซีพีออลล์ จำกัด มหาชน (ศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่ ) และบริษัทเดสตินี่ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย เพื่อขยายเครือข่ายและเสริมสร้างศักยภาพของชมรม
             ช่วงบ่าย วันที่ 7 ธ.ค. 61 จ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่พร้อมด้วยแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคาราวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์) เพื่อรับฟังนโยบายและข้อแนะนำในการดำเนินการชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

เชียงใหม่ จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2561

             เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 14.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อมอบหมายภารกิจเกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสอบถามปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ รวมไปถึงวางแผนงานในการดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านอาสาสมัครแรงงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ 25 อำเภอ และพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 7 หน่วยงาน

 
Syndicate content