ร่วมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ อ.เชียงดาว

               วันนี้ (5 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และอาสาสมัครแรงงานอำเภอเชียงดาว ร่วมจัดบูธนิทรรศการและกิจกรรมสันทนาการพร้อมทั้งรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนด้านแรงงาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านแรงงานให้กับประชาชนในพื้นที่โดยมี นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านเมืองนะ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีเปิดอบรมถวายความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดแก่พระสงฆ์

               วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 08.30 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดการอบรมถวายความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดแก่พระสงฆ์ โดยมี นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ อ.แม่อาย

            วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ อ.แม่อาย ในโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้างเซิ่งซินวิทยา ต.ท่าตอน อ.ท่าตอน จ.เชียงใหม่

ร่วมพิธีเปิดโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี งบประมาณ 2561

                 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี งบประมาณ 2561 โดยมี นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1

 
Syndicate content