Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

สถานการณ์ และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ปี 2560

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 20 มี.ค. 2561

จุลสารแรงงานประจำเดือนพฤษภาคม 2560

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 9 มิ.ย. 2560
TOP