Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่รับข้อเรียกร้องจากตัวแทนมูลนิธิฯ ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการออก พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

pll_content_description

           วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ตัวแทนมูลนิธิที่จดทะเบียนในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 817 แห่ง รวมประมาณ 100 คน นำโดย ดร.วีระพล ประวัง ประธานมูลนิธิสายรุ้ง ยื่นหนังสือต่อนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัด โดยมี นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับหนังสือดังกล่าว
           โดยทางกลุ่มฯ ขอให้แก้ปัญหากรณีอาสาสมัครชาวต่างชาติได้รับผลกระทบจากการออกกฎหมายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ก่อให้เกิดความเดือดร้อน เนื่องจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ไม่ออกใบอนุญาตทำงานให้กับมูลนิธิต่างๆ เพราะเห็นว่า เป็นการทำงานที่ไม่มีเงินเดือน/ค่าจ้าง ไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงาน เป็นผลให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆ ไม่สามารถไปดำเนินการที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต่อไปได้ จึงมีความประสงค์ให้ทางราชการช่วยเหลือและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเรียกร้องให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดออกใบอนุญาตทำงานให้เหมือนเดิม
           กรณีดังกล่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เคยทำหนังสือหารือประเด็นดังกล่าว กับทางกองนิติการ กรมการจัดหางานแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้สำนักงานแรงงานจังหวัดจัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องโดยด่วน

TOP