Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ : เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการดำเนินการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

pll_content_description

TOP