Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

รองกงศุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เข้าพบหารือกับแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวญี่ปุ่นที่ได้รับอนุญาตทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

pll_content_description

TOP