Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมบริจาคของรางวัล "วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด" ประจำปี 2561

pll_content_description

             วันนี้ (14 ธ.ค. 60) เวลา 09.00 น. นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวณิชาภัทร ใจซื่อ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นตัวแทนสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบริจาคของรางวัล “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” ประจำปี 2561 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

TOP