Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมประกอบพิธี วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า

pll_content_description

         วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.เชียงใหม่ เข้าร่วม ประกอบพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
         ต่อมาในเวลา 10.00 น.หน่วยงานกระทรวงแรงงานเชียงใหม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนด้วยการทำความสะอาดบริเวณวัดเจ็ดยอด เมืองเชียงใหม่ด้วย ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ทำความสะอาดบริเวณวัดเจ็ดยอด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

 

TOP