Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวของ ปตท.เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

pll_content_description

         วันที่ 15 ก.พ.2560 เวลา 09:00 น. นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวของ ปตท.เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนกว่า 1,000 ผืน

 

ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622-3

 

 

 

TOP