Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธี เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560

pll_content_description

            วันที่ 10 พ.ค. 2560 เวลา 17:00 น. นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ณ วัดพระสิงห์วรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเวียนเทียน ประมาณ 200 คน

 

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

TOP