Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมเปิด ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับตำแหน่งงานว่างรองรับผู้ว่างงานระดับปริญญาตรี มากกว่า 1,000 อัตรา

pll_content_description

           วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่ (Job Ready Center)” จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์ดังกล่าว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

 

TOP