Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 5

pll_content_description

              วันที่(17 พ.ค.60) เวลา 11:00 น. นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 5 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ผู้เข้ารับการบำบัดรุ่นนี้ทั้ง 100 คน เป็นผู้ที่ถูกตรวจปัสสาวะในวันที่เข้ารับการตรวจคัดเลือกทหารและพบว่ามีการเสพยาเสพติด

 

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053- 112622 แฟกซ์ 053-112623

TOP