Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม (แบบออนไลน์)

pll_content_description

TOP