Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

สรจ.เชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุฯ พิจารณาอัตราค่าจ้างจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

TOP