Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

สรจ.เชียงใหม่ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564

pll_content_description

              วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 (ประจำเดือน มกราคม 2564) ณ ห้องประชุม สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ (ชั้น 1) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

TOP