Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

สรจ.เชียงใหม่ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าแฮนเมด

pll_content_description

TOP