Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ส่งมอบ ดอกดารารัตน์ สำหรับทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

pll_content_description

            วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ อาสาสมัครแรงงาน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นผู้แทนในการส่งมอบ ดอกดารารัตน์ สำหรับทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 699 ดอก โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับมอบ

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

TOP