Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี 2560

pll_content_description

         วันที่ 17 มกราคม 2560 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี 2560 ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน โดยพิธีจัดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นรัฐพิธี เพื่อเป็นการเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

 

 

ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

 

TOP