Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่จัดทำแผนป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ปี 2565

pll_content_description

TOP