Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำครั้งที่ 3-2560

pll_content_description

             วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560 โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
             ครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาเสนอแนะอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพร้อมลงมติเสนอความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622-3

TOP